nieuws

nieuws

Persbericht!

Klassen: 

Afdeling VSO trekt in gebouw Sondervick College

Prins Willem-Alexanderschool verhuist naar Kempen Campus
 
De afdeling Voortgezet Speciaal onderwijs van de Prins Willem-Alexanderschool, (VSO|PWA), gaat verhuizen naar de Kempen Campus. Om dit te realiseren worden de bestaande gebouwen van de Kempen Campus verbouwd. Het college van B en W nam dit besluit op 14 april jongstleden. Verwacht wordt dat de VSO|PWA-school haar onderwijs vanaf het schooljaar 2016/2017 kan verzorgen op de Kempen Campus. De kinderboerderij van VSO|PWA, in gebruik voor de lessen tuinbouw en dierverzorging, verhuist op termijn mee.
 

De WASdag was weer een succes.

Newsletter category: 

Op 9 april hebben we weer onze jaarlijkse “WASdag” gehad. WAS betekent “Werken Als Stagiair”.

Leerlingen van de Antoon van Dijkschool uit Helmond, De Groote Aard in Eersel, de Mytylschool uit Eindhoven, de Mgr. Bekkersschool, de Berkenschutse uit Heeze en de Prins Willem-Alexanderschool uit Veldhoven zijn bij  elkaar gekomen op hun eigen conferentie met als thema stage.  12 leerlingen waren weer uitverkoren om deel te nemen aan deze speciale dag.

We werden in het sjieke Pullman hotel ontvangen. Per school zijn drie presentaties verzorgd door de leerlingen, over hun stageplaatsen en hun werkzaamheden bij de stages. Belangrijk aspect is daarbij  dat leerlingen van verschillende scholen elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen delen.

De presentaties op de Wasdag lieten zien dat onze leerlingen veel in hun mars hebben. De leerlingen vertelden vol trots over hun werk en lieten mooie presentaties zien over Brownies en Downies , de tomatenkwekerij en werken bij Severinus. Er waren ook twee wethouders bij de presentaties, die erg enthousiast waren over het initiatief van de  scholen.

In de ochtend waren er creatieve workshops georganiseerd door Severinus en ORO.  

Het Pullmanhotel  gaf een mooie rondleiding door hun eigen stagiaires. En natuurlijk was de lunch en de facilitering van de zalen weer keurig  verzorgd.

 

Aan het einde van de dag is onze PWA  “stage award”, uitgereikt aan de firma Schipperstop uit Oerle.  In de toekomst zullen werkgevers met een sociaal maatschappelijke inslag en initiatieven (zoals bv. bij Schipperstop in Veldhoven gebeurt), heel hard nodig zijn. Bedrijven met een maatschappelijke betrokken gezicht kunnen positief bijdragen arbeidsintegratie van mensen met een beperking. Deze bevlogen ondernemer Arie Schippers, is daar een voorbeeld van. Enkele bewoners van Severinus hebben daar al inmiddels een zinvolle dagbesteding met een arbeidsmatig karakter. In de toekomst hopen we daar vanuit de PWA school ook nog leerlingen  een mooie stage aan te kunnen gaan bieden. De middag is gezellig afgesloten met een drankje en een hapje en veel enthousiasme voor een herhaling volgend jaar. Dan natuurlijk weer met een nieuwe lichting leerlingen van de PWA school. 

Pagina's